Jag rekommenderar

Klassisk massage
Marlene Ahlberg 0400624399

Idrottsmassör
Andreas Närvä 0503500687

Massage med inriktning ledrörlighet
Magnus Haglund 0505641341